Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Profile:

Nama : Devi Wahyuni, SH., MH.

Pangkat/NIP : III/b/198509142009042006

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Ortala