Informasi Buku Register Perkara

No

Jenis Register

Kode

1.

Register Induk Perkara Pidana (Kejahatan) Tingkat Pertama

2.

Register Register Perkara Pelanggaran (Lalin)

3.

Register Agenda Perkara Permohonan Banding

4.

Register Agenda Perkara Permohonan Kasasi

5.

Register Agenda Perkara Permohonan Peninjauan Kembali

6.

Register Agenda Putusan Sela

7.

Register Agenda Perkara Putus

8.

Register Adenda Penetapan Hakim Perkara Kejahatan

9.

Register Agenda Sidang Perkara Kejahatan

10.

Register Agenda Penetapan Hakim Perkara Pelanggaran

11.

Register Agenda Sidang Perkara Pelanggaran

12.

Register Agenda Penetapan Pembebasan Dari Tahanan

13.

Register Agenda Penetapan Penahanan

14.

Register Agenda Perkara Permohonan Grasi

15.

Register Agenda Penetapan dan Pengembalian/Pelimpahan Berkas Perkara

16.

Register Himpunan Putusan